Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri Danışmanlığı

Kamu Kurumları için hazırlanan Uzmanlık Tezleri ile Tıpta Uzmanlık Tezleri hazırlamak için her aşamada profesyonel ekibimiz sizinle..

Bir tıp öğrencisi için 6 yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra geçilmesi gereken en önemli aşama Tıpta Uzmanlık Sınavını verebilmektir. Bu sayede istenilen dalda uzmanlaşma yolundaki ilk büyük engel aşılmıs olur. Ancak TUS’u kazanmak ile iş bitmemekte 4-6 yıllık uzmanlık eğitiminin tamamlanması için bir de uzmanlık tezi hazırlanması gerekmektedir. Nöbetler, poliklinik hizmetleri ve zorlu asistanlık eğitiminin yanına bir de uzmanlık tezinin eklenmesi son derece yorucu ve büyük emek gerektiren bir durumdur. Öyle ki; asistan hekimler bu süreçte birçok zorluklar ile ulaştıkları uzmanlık eğitimlerini bırakmayı dahi düşünmektedirler.

Tıp fakültesi hocalarımızdan olusan akademisyen kadromuz Tıpta uzmanlık tezlerinize katkı sağlayarak gerek fikir üretme ve projelendirme, gerekse yol gösterici olma anlamında sizlere profesyonel destek sunmaktadır.

Uzmanlık tezleri; tamamen tıbbi bilgi ve dil gerektiren zorluk seviyesi yüksek tezlerdir. Tıp fakültesi dışındaki uzmanların yazamayacakları bu tez ve makaleler ayrı bir alanı meydana getirmektedir. Birlikte çalıştığımız akademisyenler tıp eğitimlerini tamamlamış ve alanlarında uzman olan profesyonel kişilerden oluşmaktadır.
Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;