Tez Formatı

Tez Formatı Danışmanlığı

Bir tez ne kadar profesyonel olarak ve kaliteli hazırlanmıs olursa olsun üniversitenin ve enstitünün belirlemis oldugu kritere getirilmedigi müddetçe kabul edilmemektedir.

Her ne kadar küçük bir islem gibi gözükse de bazen ögrencilerin günlerini alabilmektedir. Format danısmanlıgı birimimiz profesyonel olarak sizin üniversite ve enstitünüzün tez yazım kılavuzuna göre tezinizi düzenleyerek kabul edilecek formatta sizlere sunmaktadır.

Bir tez ne kadar profesyonel olarak ve kaliteli hazırlanmış olursa olsun üniversitenin ve enstitünün belirlemiş olduğu kritere getirilmediği müddetçe kabul edilmemektedir.

Her ne kadar küçük bir işlem gibi gözükse de bazen öğrencilerin günlerini alabilmektedir. Format danışmanlığı birimimiz profesyonel olarak sizin üniversite ve enstitünüzün tez yazım kılavuzuna göre tezinizi düzenleyerek kabul edilecek formatta sizlere sunmaktadır.

 • Tez/Proje yazım kılavuzuna göre sayfa kenar boşlukları ayarlanması,
 • Tez/Proje çalışmasının belirtilen yazı punto ve büyüklüğüne göre ayarlanması,
 • Kapak (dış ve iç kapak) için gerekli ölçüler girilerek üniversite adı, bağlı olduğu enstitü ve anabilim dalı, tez proje adı, yazar künyesi, tarih, basılacağı yer (il) gibi kısımların ölçülerinin ayarlanması,
 • Tüm metin içinde satır aralığının kaç cm. olması gerektiği ile başlık parağraf girintilerinin kaç cm. olması gerektiği ölçüler,
 • Önsöz, özet abstract, içindekiler, tablo şekil, grafik, kısaltmalar listeleri (dizinleri) ölçüleri ayarlanması,
 • Ana başlık ölçülerinin ayarlanması,
 • Alt başlık ölçülerinin ayarlanması,
 • Birinci, ikinci üçüncü vb. dereceden olan başlıkların, kendi aralarında, parağrafla olan boşluk ölçülerinin ayarlanması,
 • Parağraf metinlerinin kendi aralarındaki ölçülerinin ayarlanması,
 • Tablolarda, başlıkların tablo çerçevesi ile öncesinde ve sonrasında başlık ve metinler arasındaki ölçülerinin ayarlanması,
 • Şekil ve grafik başlıklarının, şekil/grafik çerçevesinin öncesinde ve sonrasındaki ölçülerinin ayarlanması,
 • Dipnotların kılavuzda belirtilen şekilde yazı punto, künye sıralaması vs. ölçülerinin ayarlanması, (APA Yöntemi yada Geleneksel Kıta Yöntemine göre) kontrollerin yapılması, varsa eksikliklerin belirtilmesi/yapılması,
 • Kaynakça kontrolü, yazım kılavuzunda belirtilen kurallar dahilinde, punto, alfabetik sıralama, satır aralığı, yazım şekli (koyu, italik vs.) kitap, dergi, makale, internet vb. kaynakların yazılışı ve tüm ölçülerin kontrolünün saglanması hizmetleri sunulmaktadır.
Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;