İntihal Çalışması

İntihal Çalışması Danışmanlığı

İntihal yani Plagiarism bir başkasına ait olan eserlerden bir yada birkaç bölümü olduğu şekli ile alarak kendisininmiş gibi aktarma olarak tanımlanmaktadır. Bilim dünyasında yapılan her türlü akademik çalışmada intihal oranına maksimum derecede dikkat edilmekte ve Turnitin, IThentıcate gibi programlarla intihal oranının tespiti yapılabilmektedir. Bilerek ya da bilmeyerek intihal oranına dikkat edilmeden hazırlanan akademik çalışmalar araştırmacılara büyük oranda zaman ve emek kaybı yasatmaktadır.İntihal oranı tespit programları ücretleri yüksek olduğundan genelde kurumsal olarak üniversiteler tarafından satın alınmakta ve akademisyenler tarafından kullanılabilmektedir.

İdeal Tez Danışmanlık Hizmetleri, kurumsal olarak Turnitin üyeliğine sahiptir ve intihal raporunuzu doğrudan Turnitin üzerinden alır.

Rapor alınan dosyalar hiçbir veri tabanına kaydedilmez. Ücretlendirme çalışmanızın kelime sayısına göre yapılmaktadır.
Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;