Doktora Tezi

Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora süreci; akademik hayatın mutfağı olup; kariyer peşinde koşanlar için tamamlanması gereken en üst formal eğitimdir. İleri düzey ve profesyonel araştırma safhasını oluşturan bu süreç; bir çok zorlu basamaktan meydana gelmektedir. Araştırmanın temellerinin oturtulması, hipotezlerin kurulması ve bilim dünyasına yeni bir fikir ve yeni bir sonuç sunulabilmesi için tarafımızca her türlü akademik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Henüz tezinize başlamadan çalışmanızın sağlam temellere oturtulması doktora eğitiminiz için oldukça önemlidir. Bunun için öncelikle etik kurul onayınızın eksiksiz bir şekilde alınması ve tez öneri formunuzun ayrıntıları ile hazırlanması gerekmektedir.

  • Tez öneri ve etik kurul onaylarının eksiksiz alınması,
  • Yeni bir fikir geliştirme,
  • Yeni bir ölçme değerlendirme geliştirme,
  • Saha araştırması, analiz ve laboratuvar sonuçlarının analiz edilmesi,
  • Eskiden kabul görmüş bir fikrin sorgulanarak yanlışlığını gösterme,
  • Periyodik TİK raporlarınızın hazırlanması,
  • Var olan bilimsel veriler ile kendi verilerimizi kıyaslayarak yorumlayabilme doktora danışmanlığının en kritik yönlerini oluşturmaktadır.

Güncel literatür bilgisi ışığında minimum intihal ile doktora tez danışmanlığı hizmeti doktora eğitiminiz boyunca, Tez Danışmanım Hizmetleri tarafından sizlere sunulmaktadır.
Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;