Bitirme Projesi

Bitirme Projesi Danışmanlığı

Lisans ve ön lisans eğitiminin son aşamaşı; özgün bir konu hakkında bilimsel araştırma yaparak bireylere bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılacağını öğretmektir. Ayrıca her aşamada eğitim ve öğretim süreçlerine katkı yapılmasını sağlamak için bir bitirme projesi hazırlamaları istenmektedir. Bütün eğitimleri boyunca sadece vize ve final sınavlarına girmiş öğrenci için bitirme projesi farklı bir anlam taşımaktadır. Çünkü bu şekilde; öğrenci hem bilimsel bir çalışmanın ne demek olduğunu ve neden yapıldığını öğrenmekte hem de teknik bilgiler kazanmaktadır.

Uzman ekibimiz bir taraftan öğrencilere nasıl bilimsel çalışma yapılacağını öğretirken diğer taraftan bitirme projesi ile elde edecekleri kazanımları öğretmektedirler. Ayrıca; sınavların yoğunluğundan bitirme projesi için yeterince zaman ayıramayan veya çeşitli nedenler ile çalışmak zorunda olan öğrenciler için de sunduğumuz destek ile eğitimlerini en kısa sürede tamamlamalarına yardımcı olunmaktadır.

Tamamen talep doğrultusunda ilerlenerek derleme, nicel ya da nitel bitirme projesi çalışmalarına profesyonel destek sağlanmaktadır.
Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;