Anket Hazırlama

Anket Hazırlama Danışmanlığı

İstenilen konu ve ölçekte anket hazırlanarak güvenirlik analizi yapılarak aşağıdaki konular hazırlanır.

Tez yazdırma, hazırlama ve danışmanlık konularında profesyonel destek talebi için;